CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG SGS

1. Ban giám đốc

  • Bà: Vũ Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Giám đốc
Trình độ
: Cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm: + Có nhiều năm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp bảo vệ
+ Có nhiều năm làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực: du lịch, Gas, Camera……

  • Ông: Nguyễn Văn Ưu

Chức vụ: Trưởng ban cố vấn – thành viên cổ đông
Nguyên trưởng ban tham mưu Công an Quận Gò Vấp, độitrưởng đội điều tra Công an Quận Gò Vấp. Trưởng ban cố vấn công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thăng Long SGS.

2. Cơ cấu tổ chức công ty dịch vụ bảo vệ Thăng Long SGS

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty dịch vụ bảo vệ Thăng Long SGS
Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty dịch vụ bảo vệ Thăng Long SGS
Cơ cấu tổ chức Thăng Long SGS